Vrouw in de Bijbel / Vrouw van Lot

Vrouw van Lot

Vrouw in de Bijbel / Vrouw van Lot

Techniek Schilderijen Categorie Vrouw in de Bijbel
Omschrijving 'Toen liet de Here zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen, van de Here, uit de Hemel, en hij keerde die steden om, benevens de gehele streek, met al de inwoners der steden en het gewas van de aardbodem. Maar zijn vrouw, die achter hem liep, zag om, en werd een zoutpilaar.' (Genesis, 24-26)

Kunstwerken in Vrouw in de Bijbel

Vrouw van LotHagarEsterBatsebaMirjamDelila

Een reeks van zes schilderijen geïnspireerd door vrouwelijke personages uit de Bijbel. ( Acryl op doek, 80 x 80 cm )

Deze reeks schilderijen gaat over zes verschillende vrouwen op het moment dat hun leven een andere richting gaat nemen. Zij staan allemaal voor een keuze, die voor hun toekomst bepalend blijkt te zijn.

"Met hun droefheid en vreugde, liefde en hartstocht, discriminatie en lof, zelfstandigheid en afhankelijkheid, sluwheid en berusting in het lot zijn de vrouwen uit de bijbel de sociale, culturele en religieuze beperkingen buiten beschouwing gelaten uiteindelijk als vrouwen van nu. Vrouwen zelf hebben ze weer ontdekt. Door de studie van bijbelse vrouwenbiografieën konden zij ook zichzelf in de bijbel terugvinden" (prof. H. Haag, 'Vrouwen in de bijbel')

Het gaat mij niet om de uiterlijke vorm van de personages. Mijn interesse gaat uit naar de gedachten van een vrouw op een moment dat voor haar of haar naasten grote gevolgen kan hebben. Dat moment is de aanleiding tot de beeldvorming. Met de beelden wil ik een gevoel van dat moment uitdrukken: de kracht, de pijn, de genegenheid, de schaamte of de verbazing. Het uitbeelden van de emoties vind ik belangrijker dan het streven naar de weergave van de werkelijkheid.

Mariola Karas, kunstenaar

Mariola Karas

Schilderen is voor mij een zoektocht naar verborgen beelden. In die zoektocht probeer ik mijn gedachten in relatie tot mens, natuur, de werkelijke en de onwerkelijke wereld te visualiseren. Het is een wereld, die we niet kunnen 'aanraken', maar die wel bestaat in onze dromen en in onze verbeelding. Mijn werk is figuratief maar niet realistisch.

lees meer over Mariola Karas

Disclaimer

Niets, maar dan ook echt niets, mag van deze website gebruikt, gekopieerd, gedupliceerd of wat dan ook, worden zonder de expliciete schriftelijke toestemming van de kunstenaar!

Informatie aanvragen: mariola[s2]artimar.nl